Hình minh hoạ

Bạn nên làm gì khi kết quả xét nghiệm bất thường? (Kỳ 2)

Một chẩn đoán vội vàng, đoán mò sẽ không thể chính xác và làm mất đi ưu điểm của sự suy luận.

Hình minh hoạ

Cần làm gì khi có một kết quả xét nghiệm bất thường không mong đợi

Trước khi đưa ra các quyết định lâm sàng, ta nên cân nhắc các nguyên nhân hợp lý có thể lý giải cho một kết quả xét nghiệm bất thường không hề mong đợi.

MEDVN NEWS

CASE REPORT